Páginas vistas en total

domingo, 4 de mayo de 2014

Está situado a la entrada del puerto de A Coruña

O Castelo de San Antón é un castelo do século XVI que xunto ao hoxe desaparecido Castelo de San Diego se situaban estratexicamente para defender a cidade da Coruña. Foi declarado Monumento Histórico Artístico en 1949 e dende 1994 pasou a ser considerado como Ben de Interese Cultural. Dende a súa inauguración en 1968, alberga o Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña.
Está situado á entrada do porto da Coruña nunha minúscula illa (hoxe en día é unha península).
Na planta baixa, que eran as antigas dependencias da gornición do castelo, expóñense pezas dos diversos períodos da Prehistoria e Historia Antiga de Galicia, procedentes na súa maior parte de escavacións arqueolóxicas en depósitos da provincia.
Na planta alta, que ocupa a chamada Casa do Gobernador, onde residiron galegos ilustres como Juana de Vega e o seu marido o Xeneral Mina, recórdanse algúns fitos da historia da cidade: expedición da Armada Invencible e posterior ataque de Drake en 1589, con intervención heroica de María Pita, o capitán Juan Varela, o capitán Troncoso e outros moitos coruñeses.
Na Coruña tivo lugar o 16 de xaneiro de 1809 a batalla del viña na que faleceron dous xenerais. Por parte dos británicos o tenente xeneral xefe daquel Exército Sir John Moore, e por parte francesa o xeneral de brigada Ives Manigaul-Gaulois. Tamén se conservan a capela da Virxe do Rosario e a súa sancristía anexa.
Transmítolle o agradecemento dende esta páxina, ao técnico do museo Arqueloxico e Historia do Castelo da Coruña: Don Julio López-Amado. Pola súa simpatía e bo facer e o coidado deste precioso museo, non plasme no libro de agradecementos por despiste, pero dende este medio quédolles agradecido.
Javier JAC
El Castillo de San Antón es un castillo del siglo XVI que junto al hoy desaparecido Castillo de San Diego se situaban estratégicamente para defender la ciudad de A Coruña. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1949 y desde 1994 ha pasado a ser considerado como Bien de Interés Cultural. Desde su inauguración en 1968, alberga el Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña.
Está situado a la entrada del puerto de A Coruña en una minúscula isla (hoy en día es una península).
En la planta baja, que eran las antiguas dependencias de la guarnición del castillo, se exponen piezas de los diversos períodos de la Prehistoria e Historia Antigua de Galicia, procedentes en su mayor parte de excavaciones arqueológicas en yacimientos de la provincia.
En la planta alta, que ocupa la llamada Casa del Gobernador, en donde residieron gallegos ilustres como Juana de Vega y su marido el General Mina, se recuerdan algunos hitos de la historia de la ciudad: expedición de la Armada Invencible y posterior ataque de Drake en 1589, con intervención heroica de María Pita, el capitán Juan Varela, el capitán Troncoso y otros muchos coruñeses.
En A Coruña tuvo lugar el 16 de enero de 1809 la batalla de El viña en la que fallecieron dos generales. Por parte de los británicos el teniente general jefe de aquel Ejército Sir John Moore, y por parte francesa el general de brigada Ives Manigaul-Gaulois. También se conservan la capilla de la Virgen del Rosario y su sacristía anexa.
Le transmito el agradecimiento desde esta página, al técnico del museo Arqueloxico e Historia do Castelo de A Coruña: Don Julio López-Amado. Por su simpatía y buen hacer y el cuidado de este precioso museo, no plasme en el libro de agradecimientos por despiste, pero desde este medio les quedo agradecido.

Javier JAC