Páginas vistas en total

jueves, 17 de abril de 2014

No Concello de Oia están situadas Las Pozas de Loureza.

No Concello de Oia están situadas Las Pozas de Loureza.
Serra dá Groba comprende os concellos de Baiona, A Garda, Oia, e ORoseira
Loureza, unha parroquia encravada no profundo da serra da Grova, descendendo cara a Burgueira encontramos un dos cantos do río de maior beleza polas súas fervenzas e pozas, utilizadas en verán para o baño e esparexemento, eu a medida que vou visitando estes preciosos lugares para facerlles algunhas fotografías, quedo totalmente asombrado das riquezas naturais que temos en Galicia.
Son unhas paraxes case virxes onde un se sorprenderá do que a natureza nos pode deparar e asombrar coas súas marabillas totalmente naturais sen intervención do home, só a natureza de anos que foi labrando estas rochas graníticas para dar paso a estas cristalinas augas no seu longo percorrido por toda a serra.
Son lugares que un se quere percorrer como o fixemos tanto José e eu mesmo, na súa case totalidade terán que levar calzado especial para atravesar estas escarpadas paraxes, e gozar da súa natureza escoitando o son da caída das súas augas nas súas fermosas pozas e rápidos como tamén o piar das súas aves, e ata mesmo se poden apreciar nalgunhas pozas a parada nupcial co craquear das ras, que como estamos en primavera andan como tolas para a parearse.Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.
En el Concello de Oia Galicia están situadas Las Pozas de Loureza.
 Serra da Groba comprende los ayuntamientos de Baiona, A Guarda, Oia, y O Rosal
Loureza, una  parroquia enclavada en lo profundo de la sierra de A Grova, descendiendo hacia Burgueira encontramos uno de los rincones del río de mayor belleza por sus cascadas e pozas, utilizadas en verano para el baño y esparcimiento, yo a medida que voy visitando estos preciosos lugares para hacerles algunas fotografías, quedo totalmente asombrado de las riquezas naturales que tenemos en Galicia.
Son unos parajes casi vírgenes donde uno se sorprenderá de lo que la naturaleza nos puede deparar y asombrar con sus maravillas totalmente naturales sin intervención del hombre, solo la naturaleza de años que fue labrando estas rocas graníticas para dar paso a estas cristalinas aguas en su largo recorrido por toda la sierra.
Son lugares que uno si quiere recorrer como lo hicimos tanto José y yo mismo, en su casi totalidad tendrán que llevar calzado especial para atravesar estos escarpados parajes, y disfrutar de su naturaleza escuchando el sonido de la caída de sus aguas en sus hermosas pozas y rápidos como también el piar de sus aves, y hasta incluso se pueden apreciar en algunas pozas la parada nupcial con el craquear de las ranas, que como estamos en primavera andan como locas para a parearse.  

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

Las Pozas de Loureza.

The City Council of Oia are located in Las Pozas Loureza .
 Serra da Groba comprises the towns of Baiona , A Guarda, Oia, and O Rosal
Loureza , one nestled deep in the mountains of A Grova parish Burgueira descending to find a corner of the most beautiful river for its waterfalls and pools , used in summer for swimming and recreation, as I 'm visiting these beautiful places to make some pictures, I was totally amazed at the natural resources we have in Galicia.
They are unspoiled places where you will be amazed at what nature can bring and astound us with their all-natural wonders without human intervention , only the nature of these years was carving granite rocks to make way for these crystalline waters on their long tour of the highlands.
These are places that one if you want to go as we did both Joseph and myself almost entirely have to wear special shoes to traverse these rugged landscapes , and enjoy nature to the sound of falling water into its beautiful ponds and fast as their chirping birds, and can even be seen in some pools even courtship with the crack of the frogs , which is spring like crazy for a walk as parearse .

Las Pozas de Loureza.