Páginas vistas en total

lunes, 15 de agosto de 2011

Fotografías dos últimos buques construídos en estaleiros da Ría de Vigo

Fotografías dos últimos buques construídos en estaleiros da Ría de Vigo
Este é unha homenaxe aos miles de traballadores que participaron e participan nestas magnificas construcións que se realizan nos estaleiros da Ría de Vigo e a súa bisbarra, nestas fotos pódense ver diferentes tipos de buques dende Remolcadores, Ferris, Sísmicos, Oceanográficos ,Petroleros, Gaseros, Buques anti polución, Buque Hotel, Cocheiros, Dragas, Patrulleiros, Gardacostas, multipropósito, Offshore, e diferentes estaleiros nas súas actividades de construción e posta a punto dos buques tanto nas súas probas de protocolo como nas probas particulares de compensación de agullas, velocidade punta e compensación lastre, arriado de áncoras caída de planta, e infinidade de probas controladas polas casas aseguradoras.
As axencias calificadoras son estas ultimas as que outorgan os certificados de que o buque cumpre todos os estándares de navegabilidade, e para finalizar os certificados de navegación corren a cargo de capitanía do porto Marítimo.

Fotografías de los últimos buques construidos en astilleros de la Ría de Vigo
Este es un homenaje a los miles de trabajadores que participaron y participan en estas magnificas construcciones que se realizan en los astilleros de la Ría de Vigo y su comarca, en estas fotos se pueden ver diferentes tipos de buques desde Remolcadores, Ferris, Sísmicos, Oceanográficos ,Petroleros, Gaseros , Buques anti polución, Buque Hotel, Cocheros, Dragas, Patrulleros, Guardacostas, multipropósito, Offshore, y diferentes astilleros en sus actividades de construcción y puesta a punto de los buques tanto en sus pruebas de protocolo como en las pruebas particulares de compensación de agujas, velocidad punta y compensación lastre, arriado de anclas caída de planta, e infinidad de pruebas controladas por las casas aseguradoras.
Las agencias calificadoras son estas ultimas las que otorgan los certificados de que el buque cumple todos los estándares de navegabilidad, y para finalizar los certificados de navegación corren a cargo de capitanía del puerto Marítimo.

Photographs of the last ships built in shipyards in the Ria de Vigo
This is a tribute to the thousands of workers involved and participate in these magnificent buildings that are made in the shipyards of the Ria de Vigo and its surroundings in these photos you can see different types of vessels from tugboats, Ferris, Seismic oceanographic , oil, gas, anti-pollution vessels, Ship Hotel, coachmen, Dredgers, Patrol, Coast Guard, multipurpose, Offshore, and various shipyards in construction activities and development of ships both in their testing protocol and specific tests compensation needles, top speed and drag compensation, lowering of ground anchors fall, and lots of testing the houses controlled by insurers.
The rating agencies is the latter that provide certificates that the ship meets all the standards of navigability, and to finalize the navigation certificates are the responsibility of captaincy of the Seaport.