Páginas vistas en total

jueves, 28 de julio de 2011

O oceanográfico ‘Ramón Margalef’ mide 46 metros de eslora e 11 de manga « Cx9aaw's Blog

O oceanográfico ‘Ramón Margalef’ mide 46 metros de eslora e 11 de manga « Cx9aaw's Blog

O oceanográfico 'Ramón Margalef' mide 46 metros de eslora e 11 de manga
Foi deseñado cunha proa de tipo 'islandés', similar ás dos crebaxeos e probada na canle de Dinamarca, para ev

itar a formación de burbullas baixo o casco, que dificulten a observación. As súas liñas permiten reducir ao máximo o ruído para facilitar a observación e, baixo a liña de flotación, dispón dunha góndola na que van instaladas varios transdutores cos que se realiza unha radiografía do fondo.
Na quilla retráctil colócanse as sondas e unha cámara que achegan a información máis valiosa. Xunto a ela, o zapón, que permitirá o seguimento do Robot non tripulado tipo Rov LIROPUS 2000 presentado o pasado ano na Ría de Vigo e deseñado especialmente para utilizar neste barco.
O buque oceanográfico conta con tres motores diesel de 1040 cabalos que lle permitirá circular a unha velocidade de 13 nós. Entre os seus elementos máis destacables figura a súa homologación como barco sen ruído e cualificado como limpo e ten as ultimas tecnoloxías que se aplican nestes tipos de buques

El oceanográfico ‘Ramón Margalef’ mide 46 metros de eslora y 11 de manga
Ha sido diseñado con una proa de tipo ‘islandés’, similar a las de los rompehielos y probada en el canal de Dinamarca, para evitar la formación de burbujas bajo el casco que dificulten la observación. Sus líneas permiten reducir al máximo el ruido para facilitar la observación y, bajo la línea de flotación, dispone de una góndola en la que van instaladas varios transductores con los que se realiza una radiografía del fondo.
En la quilla retráctil se colocan las sondas y una cámara que aportan la información más valiosa. Junto a ella, la escotilla que permitirá el seguimiento del Robot no tripulado tipo Rov LIROPUS 2000 presentado el pasado año en la Ría de Vigo y diseñado especialmente para utilizar en este barco.
El buque oceanográfico cuenta con tres motores diesel de 1040 caballos que le permitirá circular a una velocidad de 13 nudos. Entre sus elementos más destacables figura su homologación como barco sin ruido y calificado como limpio y tiene las ultimas tecnologías que se aplican en estos tipos de buques.